08:00 - 22:00

Visomis dienomis

Matematikos Pamokos Grupėse

Matematikos Pamokos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje

Matematikos pamokos 1-12 klasių mokiniams gyvai arba internetu

Grupė sudaryta tik iš 2-6 tos pačios klasės mokinių

Individualus dėmesys kiekvienam mokiniui visos pamokos metu

Galimybė rinktis matematikos pamokų vietą, laiką ir mokytoją

Akivaizdūs rezultatai jau nuo pirmųjų užsiėmimų

Matematikos Pamokos Grupėje

Matematikos pamokos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje – tai užsiėmimai 1-12 klasių mokiniams, skirti greitai pagerinti pažymius, pasiruošti kontroliniams, diagnostiniams ir standartizuotiems testams, stojamiesiems, PUPP bei brandos egzaminams. Kadangi kiekviena grupė sudaroma tik iš 2-6 to paties žinių lygio moksleivių, pamokos grupėje prilygsta individualiam mokymui.

Kiekvienas mokinys gauna asmeninį dėmesį viso mokymo metu. Mokytojas, paaiškinęs pamokos temą, toliau dirba su kiekvienu mokiniu individualiai: įvertina kaip jis suprato naują medžiagą, ar pateikti uždaviniai atitinka moksleivio gebėjimus. Pagal poreikį ta pati tema paaiškinama dar kartą, parodomi lengvesni uždavinių sprendimo būdai, parenkamos paprastesnės ar sudėtingesnės užduotys.

Pamokos pabaigoje, atsižvelgęs į mokinio gebėjimus, mokytojas užduoda jam asmeniškai skirtus namų darbus, kuriuos kartu tikrina ir analizuoja sekančio užsiėmimo metu. Turime daugybę kvalifikuotų mokytojų, todėl visada pasiūlysime pasimokyti bent pas kelis iš jų ir išsirinkti sau patį geriausią.

Po kiekvienos pamokos tėvai gauna išsamią ataskaitą apie vaiko dalyvavimą pamokoje, jo pasiekimus ir įvertinimus, bei kitą naudingą informaciją, padedančią dar labiau stiprinti daromą pažangą.

Matematikos Pamokos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje 1-12 Klasių Mokiniams Gyvai ir Internetu