08:00 - 22:00

Visomis dienomis

Matematikos Pamokos Grupėse

Matematikos Pamokos Grupėse

Matematikos pamokos grupėse Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje – tai užsiėmimai visų klasių mokiniams, kurių metu greitai pagerinsite savo pažymius, pasiruošite kontroliniams darbams, diagnostiniams ir standartizuotiems testams, stojamiesiems, PUPP bei brandos egzaminams. Matematikos pamokos grupėje kaina net tris kartus mažesnė nei asmeninio matematikos korepetitoriaus, o kokybė prilygsta individualiam mokymui, kadangi kiekviena grupė sudaroma vos iš 2-6 to paties lygio moksleivių ar studentų.

Kiekvienas mokinys gauna išskirtinį dėmesį viso mokymo metu. Matematikos mokytoja, paaiškinusi pamokos temą, toliau dirba su kiekvienu mokiniu asmeniškai: įvertina kaip mokinys suprato naują medžiagą, ar pateikti uždaviniai atitinka jo lygį. Pagal poreikį ta pati tema paaiškinama dar kartą, parodomi lengvesni uždavinių sprendimo būdai, parenkamos paprastesnės ar sudėtingesnės užduotys.

Pamokos pabaigoje, atsižvelgusi į mokinio sugebėjimus, mokytoja užduoda jam asmeniškai skirtus namų darbus, kuriuos kartu tikrina ir analizuoja sekančio užsiėmimo metu. Turime daugybę kvalifikuotų mokytojų, todėl kiekvienam moksleiviui visada pasiūlysime pasimokyti bent pas kelias iš jų ir išsirinkti sau pačią geriausią.

Po kiekvieno mokymo tėvai gauna jiems asmeniškai ataskaitą apie mokinio dalyvavimą pamokoje ar jos praleidimą, jo pasiekimus ir įvertinimus, bei kitą naudingą informaciją, padedančią sekti daromą pažangą.

Matematikos pamokos Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje vyksta ištisus metus visomis savaitės dienomis nuo 8 iki 22 val., o nauji mokiniai į grupes priimami bet kuriuo metu. Taip pat galite mokytis ir internetu.

Visus moksleivius, siekiančius dar geriau suprasti tiksliuosius mokslus ir puikiai pasiruošti egzaminams, papildomai kviečiame į chemijos bei fizikos pamokas grupėse gyvai ar nuotoliniu būdu.

Matematikos pamokos grupėse Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje

  • Net 60% mažesnė kaina nei asmeninio korepetitoriaus
  • Kiekviena grupė sudaroma vos iš 2-6 to paties lygio mokinių
  • Asmeninis dėmesys kiekvienam mokiniui visos pamokos metu
  • Galimybė laisvai rinktis pamokų vietą, laiką ir mokytoją
  • Išsamios ataskaitos tėvams apie mokinio daromą pažangą
  • Galimybė mokytis mokykloje ir nuotoliniu būdu